Detail předmětu

Bakalářský projekt (ÚM)

FSI-6BMPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Letní semestr3. ročník5  kreditů

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro přípravu bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce.
Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní činnost studenta na bakalářské práci, kterou potvrdí školitel práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně zpracovat bakalářskou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bak.prací

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.