Detail předmětu

Architektonické tvarosloví

FA-ATVPovinně volitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Letní semestr3. ročník2  kredity

Volitelný předmět pro třetí ročník navazuje na přednáškové cykly z dějin architektury. Formou semináře se posluchači seznámi s architektonickými články jednotlivých vývojových etap historie architektury. Vlastní výtvarnou tvorbou si osvojí dílčí detaily a získají znalosti o zákonitostech architektonického tvarosloví jako celku. Získané poznatky studenti zhodnotí v hlubším poznání dějin architektury a uplatní je jako inspirativní zdroje ve vlastní ateliérové tvorbě.

Výsledky učení předmětu

Orientace ve slohových obdobích, procvičení získaných znalostí vlastní kresbou a prostorovým studiem vybraných ukázek.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Orientace v jednotlivých slohových obdobích, znalost základního architektonického názvosloví, schopnost kresebného projevu.

Doporučená nebo povinná literatura

B.Syrový: Architektura (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na základě souboru odevzdaných prací formou klasifikovaného zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Volitelný předmět pro třetí ročník bude navazovat na přednáškové cykly z dějin architektury. Formou semináře se posluchači seznámi s architektonickým články jednotlivých vývojových etap historie architektury. Vlastní výtvarnou tvorbou si osvojí dílčí detaily a získají znalosti o zákonitostech architektonického tvarosloví jako celku. Získané poznatky studenti zhodnotí v hlubším poznání dějin architektury a uplatní je jako inspirativní zdroje ve vlastní ateliérové tvorbě.

Cíl

Prohloubit znalosti architektonického tvarosloví jako nedílné součásti poznání dějin architektury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formou presence v průběhu výukového cyklu. Průběžná kontrola jednotlivých úkolů ve výukovém procesu.

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor