Detail předmětu

Architektonické bariéry - handicap

FA-ABHPovinně volitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Letní semestr3. ročník2  kredity

Obsahem předmětu je nabídka informací o všech základních oblastech a zásadách tvorby životního prostoru — prostředí bez tzv. bariér. Do této oblasti jsou zahrnuty informace a praktické ukázky o komunikačních systémech, prostorové orientaci, barevnosti prostoru, tech. vybavení objektů /TZB/, relaxaci atd.
Součástí předmětu jsou exkurze do objektů se zvýšenými požadavky na bezbariérovost /v celém spektru této problematiky/ atd., účast na konferencích „MEFA" na BVV /dle zájmu/, včetně spolupráce s Ligou vozíčkářů, stacionáři různého typu atd.

Výsledky učení předmětu

Vypracování písemného a grafického dokumentu

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

Filippiová : Projektujeme bez bariér (CS)
skripta VUT, Pozemní stavitelství - Werner, Chybík /kapitola Handicap - architektonické bariéry/ (CS)
Brzák, Netscher: Architektonické bariéry - jejich odstraňování (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

dle rozvrhu

Cíl

Obsahem předmětu je nabídka informací o všech základních oblastech a zásadách tvorby životního prostoru — prostředí bez tzv. bariér. Do této oblasti jsou zahrnuty informace a praktické ukázky o komunikačních systémech, prostorové orientaci, barevnosti prostoru, tech. vybavení objektů /TZB/, relaxaci atd.
Součástí předmětu jsou exkurze do objektů se zvýšenými požadavky na bezbariérovost /v celém spektru této problematiky/ atd., účast na konferencích „MEFA" na BVV /dle zájmu/, včetně spolupráce s Ligou vozíčkářů, stacionáři různého typu atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultacemi a samostudiem

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor