Detail předmětu

Inženýrská grafika

FSI-QG0OstatníAk. rok: 1999/2000Zimní semestr1. ročník0

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti s ovládáním CAD
programu zejménas jeho nástroji pro dvojrozměrné
a trojrozměrné vytváření objektů.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Doporučená nebo povinná literatura

: Autocad 2000, , 0
Žára: Počítačová grafika, , 0
: CAD, , 0
Žára: Moderní počítačová grafika, , 0
: Computer Design, , 0
Píša: AuotoCAD 2000 - efektivně, , 0

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
pravidelná účast ve výuce
vyhotovení všech zadání ze cvičení
Průběh zkoušky
praktické předvedení práce na jednoduchém modelu

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Inženýrská grafika je naučit studenty
pracovats jedním konkrétním CAD systémem, na kterém
si praktickyvyzkouší způsoby práce na tvorbě
výkresové dokumentace a s modelováním pomocí
plošných a objemových modelářů.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

28 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy CAD systémů
2. Zahájení práce s CAD systémem
3. Základní grafické prvky CAD systémů
4. Pokročilé grafické prvky
5. Seskupování objektů do celků
6. Vkládání objektů z externích souborů
7. Výměna dat mezi CAD systémy
8. Zásady tvorby výkresové dokumentace
9. Principy práce při modelování
10. Objemové modelování
11. Plošné modelování
12. Vizualizace
13. Animace
14. Vytváření výkresové dokumentace z 3D modelu
15. Výměna dat mezi CAD systémy

Cvičení na poč.

28 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zahájení kreslení
2. Práce na dvojrozměrném objektu
3. Práce na dvojrozměrném objektu
4. Práce na dvojrozměrném objektu
5. Tvorba bloků
6. Externí reference
7. Vkládání jiných objektů do výkresu
8. Tvorba výkresu a tisk výkresu
9. Trojrozměrné modelování ? objemový model
10. Trojrozměrné modelování ? objemový model
11. Trojrozměrné modelování ? plošný model
12. Vytvoření scény
13. Práce s trojrozměrným modelem
14. Převedení 3D modelu do výkresu
15. Výměna dat mezi CAD systémy