Detail předmětu

Konstrukce automobilového osvětlení

FSI-0KAVolitelný (nepovinný)Bakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2013/2014Letní semestr1. ročník3  kredity

Studiem předmětu se studenti seznámí s principy konstruování a testování používanými při návrhu konstrukce různých dílů vyrobených z plastů. V předmětu budou studenti dále seznámeni s nástroji včasného plánování kvality a způsobilosti výrobku včetně zásad průmyslového designu v souvislosti s ergonomickými nároky a celkovou účelností. Na vhodných příkladech vybraných výrobků pro automobilový průmysl budou demonstrovány souvislosti a nároky hraničních disciplín jako je například optika a elektronika.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled principů konstruování a testování používaných při návrhu konstrukce různých dílů vyrobených z plastů, především předních a zadních automobilových světel.

Prerekvizity

Základní vědomosti z oblasti konstrukce strojních součástí a uzlů. Znalost ovládání počítače, základní znalost 3D CAD.

Doporučená nebo povinná literatura

Výukové materiály společnosti Hella Autotechnik .
SALOMON, D. Computer Graphics and Geometric Modeling. Springer, 1999. 833 s. ISBN 0-387-98682-0
TICKOO, Sham. CATIA for Designers. Schererville: CADMIN Technologies. ISBN 1-932709-02-9

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Testovací otázky u každého výukového tématu v průběhu semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je zvýšit znalosti studentů o využití plastických hmot obecně ve strojírenství a rovněž v konstrukci automobilů. Studenti získají znalosti o:
• problematice konstruování výrobků z plastů (optimalizace konstrukce z pohledu výroby a montáže),
• vybraných vlastnostech plastických materiálů z pohledu konstrukce,
• teplotní, pevnostní a toleranční analýze, oblasti simulací a testování,
• nástrojích včasného plánování kvality výrobků z plastů,
• průmyslovém designu a ergonomii.
Na příkladech vybraných výrobků pro automobilový průmysl (světlomety a zadní skupinové svítilny) budou seznámeni se souvislostmi a nároky hraničních disciplín jako je optika a elektronika. Získají přehled o principech a odborném názvosloví z pohledu automobilového průmyslu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s vyučujícím. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Konstruování (2D/3D modelování, sestavy, optimalizace konstrukce z pohledu výroby a montážní linky, standardní díly, robustní design
Problematika plastů (technologie vstřikování, simulace vyplňování nástroje (dutiny) materiálem, konstrukce nástrojů, materiály pro polymery, dekorativní vady…)
Základy optiky (legislativní požadavky, světelné zdroje, certifikace a homologace…)
Základy elektroniky pro světlomet a zadní skupinovou svítilnu (LED technologie, sběrnice, diagnostika…)
Simulace, způsobilost výrobku a testování (teplotní, pevnostní a toleranční analýzy, kinematika, optimalizace, 3D měření, plán pro ověření návrhu a zprávy z testování…)
Nástroje včasného plánování kvality (nástroje kvality, analýza možných vad, jejich příčin a následků, DVP&R, Benchmarking, Brainstorming, DMAIC)
Průmyslový design (ergonomie, stylistické návrhy, vizualizace…)

Cvičení s poč. podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Konstruování
Simulace vyplňování nástroje
Základy optiky
Základy elektroniky pro světlomet a zadní skupinovou svítilnu
Teplotní, pevnostní a toleranční analýzy
Nástroje včasného plánování kvality
Ergonomie