Detail předmětu

Power Systems

FEKT-NPSYAk. rok: 2011/2012

Předmět pokrývá základní problémy elektroenergetiky a je vyučován v anglickém jazyce.

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí anglické termíny používané v elektroenergetice. Budou tak moci pracovat s odbornými knihami a materiály v angličtině a budou rovněž schopni komunikovat v tomto jazyce v rámci své odbornosti, což může být užitečné v případě mezinárodních studentských výměnných pobytů nebo i později, při hledání zaměstnání.

Prerekvizity

Jsou vyžadovány vědomosti v oblasti elektroenergetiky odpovídající úrovni absolventa bakalářského studijního programu a znalost anglického jazyka alespoň na úrovni "mírně pokročilý".

Doporučená nebo povinná literatura

Glover J. D., Sarma M. S.: Power System Analysis and Design. 3rd edition. Thomson Learning, 2002. ISBN 0-534-95367-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina, čeština

Osnovy výuky

Úvod, základní koncepty a principy v energetice
Výroba elektrické energie
Distribuce elektrické energie
Informační a řídící systémy v energetice
Světelné zdroje a využití elektrické energie pro osvětlování
Obnovitelné zdroje energie
Chránění energetických systémů
Udržitelný rozvoj a jaderná energetika
Přenos a rozvod elektrické energie
Využití elektrické energie pro tepelné aplikace
Úvod do fyziky jaderných reaktorů

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s anglickou terminologií z oblasti elektroenergetiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný