Detail předmětu

Practical programming in C++

FEKT-CPPCAk. rok: 2011/2012

Praktické zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C (návaznost na PC2). Základní neobjektové vlastnosti.
Základy objektového programování. Nástroje pro tvorbu programu v C++.

Výsledky učení předmětu

Tvorba objektově orientovaných programů v C++, programovací techniky. Dědění. Streamy. Práce se standardními knihovnami. Tvorba šablon.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Stroustrup B.:The C++ Programming Language, Addison-Wesley,1997 (EN)
Prata, Stephen, C++ PRIMER PLUS, Pearson Education, inc, (EN)
Josuttis, Nicolai, The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference, Pearson Education, Inc., (EN)
Eckel, Allison, Thinking in C++ volume I, volume II., Pearson Education, Inc (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

projekt 20b
písemné zkoušky 30+50b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Uvod, opakovani C
2. Srovnání C a C++, objekty
3. reference, this
4. přetěžování funkcí, implicitní parametry
5. konstruktory a destruktory
6. operátory
7. inline funkce a metody
8. streamy
9. Dědění
10. vícenásobné dědění
11. virtuální metody
12. abstraktní třídy
13. výjimky, šablony

Cíl

Praktické zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C. Získat základní programátorské dovednosti v oblasti objektového programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na poč.

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor