Detail předmětu

CISCO akademie 2 - CCNA

FEKT-XPC-CA2Ak. rok: 2021/2022

Předmět je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Scaling Networks” (ScaN), který se zabývá principy škálovatelných sítí. V druhé části předmětu je probírán kurz „Connecting Networks” (CN), který se zabývá technologiemi WAN, virtuálními privátními sítí (VPN), metodami monitorování a odstraňování problémů v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je konfigurace, analýza, hledání a odstraňování problémů ve větších podnikových IT sítích.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
• Popsat vlastnosti a výhody Spanning Tree protokolu (STP).
• Konfigurovat a odstraňovat problémy STP.
• Popsat, nastavit a odstranit problémy Cisco VLAN Trunk Protocol (VTP).
• Konfigurovat a řešit problémy se základními funkcemi směrovačů v rozsáhlé síti IPv4 a IPv6.
• Implementovat a řešit problémy se směrovacími protokoly RIP, OSPF a EIGRP v IPv4 a IPv6 sítích.
• Spravovat Cisco IOS® licencování softwaru a konfigurační soubory.
• Popsat různé technologie WAN.
• Popsat virtuální privátní sítě (VPN) a technologie tunelování.
• Konfigurovat a řešit problémy sériových připojení.
• Konfigurovat a řešit problémy širokopásmových připojení.
• Konfigurovat a řešit problémy tunelu IPsec.
• Monitorovat a řešit problémy v síti pomocí syslog, SNMP a NetFlow.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce. Znalost základních principů IP sítí. Absolvované kurzy CISCO academy CCNA 1,2.

Doporučená nebo povinná literatura

ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide Library. Cisco Press, 2019. ISBN-10: 1-58714-714-9. ISBN-13: 978-1-58714-714-2. (EN)
Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z: netacad.com (EN)
VELTE, Toby J. a Anthony T. VELTE. Síťové technologie Cisco. COMPUTER PRESS, 2003. ISBN 80-7226-857-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí dvou závěrečných zkoušek. Obsahem první zkoušky je látka kurzu „Scaling Networks ” (ScaN). Obsahem druhé zkoušky je látka kurzu „Connecting Networks ” (CN). Každá zkouška se skládá z praktické a teoretické časti. Obě části zkoušky musí být napsané minimálně na 70%. Výsledné hodnocení zkoušky se počítá jako průměr získaných bodů z každé části zkoušky. Z výsledků obou zkoušek je zhotoven průměr, který je pak přepočítán na body VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do škálovatelných sítí
2. Spanning Tree protokol, protokoly redundance na prvním hopu (HSRP a GLBP).
3. Agregace kanálů
4. Protokoly OSPFv2 a OSPFv3 pro více oblastí
5. Protokol EIGRP pro IPv4 a IPv6
6. Správa a licencovaní IOS
7. Úvod do WAN sítí
8. Technologie spojení point-to-point
9. Technologie Frame Relay
10. Překlad adres NAT pro IPv4.
11. Technologie DSL a zabezpečené site-to-site spojení.
12. Monitorování a odstraňování potíží v síti.

Cíl

ílem předmětu je seznámit studenty s principy škálovatelných IP sítí a s technologiemi WAN. Studenti budou také seznámeni s metodami monitorování a odstraňování problémů v IP sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor