Detail předmětu

Vysokofrekvenční obvody

FEKT-MPC-VFOAk. rok: 2021/2022

Náplň spočívá v návrhu pasivních a aktivních obvodů z diskrétních prvků se soustředěnými a rozloženými parametry až do GHz frekvencí a v seznámení s principy návrhu vysokofrekvenčních integrovaných obvodů.

Výsledky učení předmětu

Student si: (a) osvojí základní dovednosti reálného návrhu základních vysokofrekvenčních bloků přijímacího a vysílacího řetězce; (b) bude zvládat početní návrh vybraných obvodů pro požadovanou specifikaci a počítačovou simulaci pro základní ověření činnosti.

Prerekvizity

Student by měl být schopen: - vysvětlit základní pojmy z obvodové techniky a z teorie elektromagnetických vln a vedení (indukčnost, kapacita, impedance, činitel odrazu, Smithův diagram, poměr stojatých vln) - analyzovat jednoduché elektronické obvody s pasivními součástkami - počítat s komplexními čísly a logaritmy - znát vlastnosti paralelních a sériových rezonančních obvodů - znát klasické třídy zesilovačů a spočítat nastavení jejich pracovních bodů Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

GILMORE, Rowan. a Les. BESSER. Practical RF circuit design for modern wireless systems. Vol. I. Boston, MA: Artech House, c2003. ISBN 1-58053-521-6. (EN)
GILMORE, Rowan. a Les. BESSER. Practical RF circuit design for modern wireless systems. Vol. II. Boston, MA: Artech House, c2003. ISBN 1-58053-522-4. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pasivní VF filtry se soustředěnými parametry.
2. Pasivní filtry s rozprostřenými parametry a planární struktury.
3. Šumy, specifikace zdrojů a odhad šumových příspěvků v řetězci zpracování.
4. Parametry nelineárních vysokofrekvenčních obvodů.
5. Návrh vysokofrekvenčních zesilovačů.
6. Návrh nízkošumových zesilovačů.
7. Lineární výkonové zesilovače.
8. Nelineární výkonové zesilovače.
9. Návrh kmiročtových referencí a napětím řízených oscilátorů.
10. Návrh aktivních a pasivních směšovačů.
11. Regulační smyčky ve vysokofrekvenčních obvodech.
12. Základní mikrovlnné integrované obvody.
13. Vlastnosti a měření integrovaných mikrovlných obvodů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií analýzy a syntézy vysokofrekvenční části moderního rádia (vysílače, přijímače).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor