Detail předmětu

Speciální technologie maltovin

FCH-MC_STMAk. rok: 2021/2022

Předmět se bude zabývat moderními maltovinami a pojivy. Konkrétně půjde o tato témata: běžné maltoviny (omítky, stěrky, potěry, lepidla, spárovací hmoty), HPC, UHPC, RPC, ternární pojiva PC-AC-CS, žárobetony, pojiva pro vysoké teploty, expanzní maltoviny, 3D tisk, pěnové maltoviny, pórobeton, vláknocementové desky, textilní beton, polymerní maltoviny, polymer-cementové maltoviny, MDF kompozity, alkalicky aktivované systémy, alkalicky aktivované systémy II, sanace stavebních hmot.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním predmětu by měli posluchači získat znalosti a přehled v oblasti speciálních maltovim, HPC, UHPC, RPC, ternárních pojiv PC-AC-CS, žárobetonů, expanzních maltovin, pórobetonu, vláknocementových prvků, polymerních maltovin, polymer-cementových maltovin, MDF kompozitů, alkalicky aktivovaných systémů a sanace stavebních hmot.

Prerekvizity

Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie a ze silikátové technologie.

Doporučená nebo povinná literatura

V. M. Malhotra, P. K. Metha, High-performance, high-volume fly ash concrete, ISBN 0-9731507-2-6 (EN)
Ivan Odler, Special inorganic cements, ISBN 978-0-419-22790-8 (EN)
prof.Dr. Ing. Vladimír Šatava: Fyzikální chemie silikátů I a II (CS)
Pierre-Claude Aitcin, Vysokohodnotný beton, ISBN 80-86769-39-9 (CS)
Shi, Krivenko, Roy, Alcali-activated cements and concretes, ISBN 10: 0-415-70004-3 (EN)
Provis, van Deventer, Alcali activated materials, ISBN 978-94-007-7651-5 (EN)
Joseph Davidovits, Geopolymer Chemistry and aplications, ISBN 2-9514820-1-9 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška s přípravou (30 min) v rozsahu daném osnovou předmětu a rozsahem přednášek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Běžné maltoviny (omítky, stěrky, potěry, lepidla, spárovací hmoty)
2. HPC, UHPC, RPC
3. Ternární pojiva PC-AC-CS
4. Žárobetony, pojiva pro vysoké teploty
5. Expanzní maltoviny, 3D tisk, pěnové maltoviny
6. Pórobeton, vláknocementové desky, textilní beton
7. Polymerní maltoviny
8. Polymer-cementové maltoviny
9. MDF kompozity
10. Alkalicky aktivované systémy
11. Alkalicky aktivované systémy II
12. Sanace stavebních hmot
13. Opakování

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními druhy v současnosti používaných maltovin a pojivových systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující

    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující

    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný