Detail předmětu

Laboratorní projekt - CH

FCH-MC_LSPAk. rok: 2021/2022

Vypracování projektu na základě zadaného tématu včetně podkladové rešerše a ověřovacích nebo přípravných laboratorních měření. Projekt v dalším studiu vyyústí ve vypracování diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Poster K., Applegarth M.: Projektový management. Portál, Praha 2006. (CS)
Dle zadání vedoucího pro příslušné téma projektu, alespoň 1 zdroj v angličtině (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je vypracování projektu pro následující oborové laboratoře a diplomovou práci. Projekt se odevzdává vybranému vedoucímu (nejpozději v zápočtovém týdnu), který jej hodnotí a posléze informuje garanta o splnění podmínek udělení zápočtu. Projekt se odevzdává vždy v elektronické formě a podle požadavku vedoucího i ve formě tištěné. Zápočet uděluje garant předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Volba tématu, zadání úkolů vedoucím.
2-11. Rešerše, ověřovací či předběžné experimenty, návrh dalšího pracovního postupu pro laboratoř oboru.
12.-13. Sestavení projektu pro předpokládanou diplomovou práci (doporučený rozsah 10 stran).

Cíl

Seznámit studenty s postupy přípravy tvůrčích projektů včetně výchozí rešerše. Na základě zvoleného tématu navrhnout vlastní projekt, který v dalším studium vyústí až do vypracování diplomové práce.
,

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný