Detail předmětu

Moderní technologie silikátů

FCH-BC_MTSAk. rok: 2021/2022

Výroba a hydratace portlandského slínku. Vlastnosti a různé druhy cementů. Beton a jeho charakteristika, speciální typy betonů HPC, RPC, MDF, vláknobetony. Geopolymery - alkalická aktivace, imobilizace toxických materiálů v geopolymerní matrici, možnosti využití. Netradiční keramické materiály.

Výsledky učení předmětu

pojmy z oboru silikátové chemie

Prerekvizity

Základní znalosti z anorganické chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Collepardi M.: The New Concrete. Grafiche Tintoretto, Italy 2006. (CS)
Shi C., Krivenko P. V., Roy D.: Alkali-Activated Cements and Concretes. Taylor & Francis, Abingdon 2006. (CS)
Aitcin P. C.: Vysokohodnotný beton. Spon Press, Praha 2005. (CS)
Wagh A. S.: Chemically Bonded Phosphate Ceramics. Elsevier Science 2005. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování prezentace k aktuální problematice
Písemná a ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Moderní metody studia silikátových materiálů
Cement - suroviny a technologie pro výrobu portlandského cementu, slínkové fáze, hydratace portladského cementu
Beton - trvanlivost, přísady a příměsi do betonu
Speciální typy pojiv (HPC, RPC, MDF)
Geopolymery
Netradiční keramické materiály (žárovzdorná keramika, keramické materiály pro heterogenní katalýzu a palivové články, fotokatalýza, biokeramika, fosfátová pojiva)

Cíl

Pochopíte příčiny tuhnutí cementu, získáte přehled o speciálních typech betonů, seznámíte se z dalšími druhy anorganických pojiv a keramických materiálů, budete schopni vysvětlit v dnešní době tolik populární fenomén: geopolymer a v neposlední řadě budete mít znalosti o testování silikátových materiálů těmi nejmodernějšími technikami, se kterými se jistě setkáte na naší fakultě v průběhu Vašeho studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna pouze formou přednášek, resp. konzultací s vyučujícím. Účast na přednáškách není povinná a není kontrolována. Účast je nicméně doporučena. Studenti, kteří se nemohou zúčastnit přednášek, mají možnost si přednášky stáhnout na www stránkách www.vutbr.cz/elearning.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor