Detail předmětu

Fundamentals of Chemical Technologies

FCH-BA_ZCTAk. rok: 2021/2022

Basic legislation and conditions for production of chemical compounds
Raw materials sources, transport, storage.
Reactors and devices in chemical industry
Gas production
Production of anorganic acids and hydroxides
Metals, salts, glass, ceramics
Production of alcohols, aldehydes, ethers, ketones, amonia, urea, carboxylic acids and esthers.
Wood processing, cellulose and paper production
Mining and processing of coal, natural and oil.
Těžba a zpracování uhlí a zemního plynu.
Pharmaceutical industry.

Výsledky učení předmětu

Students will know
the basic legislation and nomenclature,
production of organic and inorganic compounds produced in large quantitites
production of special compounds produced in small quantities
construction materials
important companies in the Czech Republic and EU.

Prerekvizity

Fundamental knowledge of organic and inorganci chemistry.

Doporučená nebo povinná literatura

Jess, A., Wasserscheid, P. Chemical technology. Wiley - VCH Verlag. (EN)
erry's Chemical Engineers' Handbook Edited by: Perry, R.H.; Green, W (EN)
ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley inc. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Lectures 2h/week, e-learning LMS Moodle is available.

Způsob a kritéria hodnocení

written test consiting of 5 questions, E grade and better is given when more than 3 questions are answered.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Basic legislation and conditions for production of chemical compounds
Metals and metalloids
Glass and ceramics
Technical gasses
Anorganic acids
Hydroxides, ammonia
Alcohols, aldehydes, ethers, ketones, carboxylic acids and esthers.
Wood processing, cellulose and paper production
Mining and processing of coal, natural
Mining and processing of oil.
Special chemicals (pesticides, surfactants)
Pharmaceutical products

Cíl

The aim of the curse is to provide the overview on production of fundamental chemical compounds, used chemical reactors and constrcution materials. Furthremore, students learn about thero consequent processing. Students also learn about current situation of Czech and EU industry, sources of raw materials and basic mining procedures.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

cumpulsory are presentations of experts from industry

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor