Detail předmětu

Ruština pro mírně pokročilé 2

FAST-VYR004Ak. rok: 2020/2021

Témata - setkání přátel, vzhled, lidské tělo, oblečení; psaní dopisu, vlastnosti člověka; roční období, počasí, čas, datum
Gramatika - vazby odlišné od češtiny, časování sloves, skloňování přídavných jmen, datum, zpodstatnělá přídavná jména, zájmena, vyjádření "je třeba", "musí se", letopočet, hodiny, vyjádření přibližnosti

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud dosáhne mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice, a také bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Prerekvizity

Studenti by měli dobře ovládat ruskou azbuku, slovní zásobu a konverzaci na následující témata - představování, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha. Studenti by měli zvládnout následující gramatiku - číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, infinitiv, skloňování podstatných jmen a zájmen, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby, datum, minulý čas, vykání.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále potom schopnost studenta číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor