Detail předmětu

Španělština pro mírně pokročilé 2

FAST-VYS004Ak. rok: 2020/2021

Tento kurz se zaměřuje na výuku následujících oblastí:
Praktické dovednosti: Životopis, záliby, vyjádřit průběh a trvání děje, popsat přerušený děj, mluvit o náladách, popsat osobnost člověka, vyjádřit názor, vyjádřit souhlas a nesouhlas, vyjádřit povinnost osobním a neosobním tvarem sloves, instrukce a rozkazy, vyjádřit domněnku a pravděpodobnost, ptát se na adresu, vyjádřit přibližný čas a vzdálenost, nepřímá řeč, citoslovce, žádost o informace
Gramatické dovednosti: Opakování minulých časů, vazby estaba + gerundium, llevar + gerundium, použití sloves ser a estar, budoucí čas jednoduchý, sloveso parecer, přitomný čas subjunktiva, kladný a záporný imperativ, jednoduchý kondicionál, neosobní vazba se, předminulý čas, nepřímá řeč v kladných větách a otázkách
Slovní zásoba: Osobní data, osobní doklady, přídavná jména pro popis nálad a osobnosti, domácí práce, vaření, recepty, cestování, denní tisk, jednotlivé časti denního tisku, záliby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen porozumět i lehce složitějším textům a poslechům, bude schopen prezentovat informace z mluvených a psaných zdrojů, bude zvládat celkem plynulé a přesnější vyjadřování, bude schopen používat jazyk účinně a sponntánně pro společenské, studijní a pracovní účely, dosáhne výstupní B1- dle SERR.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni A2- dle CEFR, nebo na úrovni kurzu BYS2

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Všechny lekce (s názvem Unidad) se opírají o učebnici Espaňol en marcha Nivel Básico (A1+A2)
1. týden – Unidad 13A – Jednoduchý kondicionál.
2. týden – Unidad 13B – Budoucí čas jednoduchý. Podmínkové věty reálné.
3. týden – Unidad 13C – Zájmena předmětu přímého a nepřímého. Spelling rules of word stress.
4. týden - Unidad 14A – Minulý čas nedokonavý a jeho použití.
5. týden – Unidad 14B – Komparativy a superlativy
6. týden – Unidad 14C – Pokyny jak se dotat z jednoho místa na druhý. Pravidla pravopisu a výslovnosti dvojhlásek.
7. týden – Unidad 15A – Nakupování po telefonu.
8. týden – Unidad 15B – Neurčitá zájmena. Pravidla pravopisu a výslovnosti samohlásek které netvoří dvojhlásky.
9. týden – Unidad 15C – Neosobní zájmena s vazbou /se/
10.týden – Unidad 16A - Rozkazovací způsob kladný a záporný.
11.týden – Unidad 16B – Duševní rozpoložení. Slovesa /ser/ /estar/
12.týden – Unidad 16C – Subjunktiv přítomného času a jeho použití ve zdvořilostních frázích.
13. týden – Zápočtový test (dle pokynů vyučujícího).
Metoda vyučování
formou cvičení s učebnicí a použitím audiovizuální techniku

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou potřeba ke zvládnutí úrovně nižší B1 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor