Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé 1

FAST-VYA010Ak. rok: 2020/2021

Gramatika: tvoření nepřímých otázek, používání pomocných sloves, srovnávací fráze, předpřítomný čas (prostý a průběhový), pořadí přídavných jmen, shrnutí minulých časů.
Slovní zásoba: osobní otázky, zdraví, nemoc a léčba, oblečení a móda, cestování, počasí, pocity, přídavná jména, moje studium, univerzita/fakulta, e-mailová komunikace s profesory
čtení: studium stavebního inženýrství či architektury v zahraničí
Psaní: srovnání studia v ČR a v zahraničí

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne hovořit o následujících tématech: popis osobnosti, nemoc a léčba, oblečení a móda, cestování letadlem. Umí také používat následující gramatiku na úrovni pokročilý: tvoření nepřímých otázek, používání pomocných sloves, srovnávací fráze, předpřítomný čas (prostý a průběhový), pořadí přídavných jmen, minulé časy.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni intermediate, B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku.
Tento kurz navazuje na úroveň PET Cambridgských zkoušek nebo na úroveň B1 CEF.
Výstupní úroveň podle CEFR je B1+.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor