Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé 4

FAST-VYA005Ak. rok: 2020/2021

Kurz BYA21 je kurzem na úrovni UPPER-INTERMEDIATE LEVEL (B2)a jeho cílem je zlepšit schopnost studentů:
- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími, a pokud je to nutné, tak i pravidelně, takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé,
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary,
- pracovat se složitými texty a porozumět hlavním bodům, které jsou v nich obsaženy,

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti si prohloubí znalosti na vyšší pokročilosti ve všech oblastech: v gramatice, slovní zásobě, konverzaci, poslechu, čtení a psaní, až k pokročilosti B2 podle CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe.

Prerekvizity

Studenti musejí absolvovat zkoušku BY002 (BY51), aby se mohli zapsat na tento kurz. Jinými slovy, musí být již schopni dobře zvládnout tyto oblasti: - všeobecně porozumět informacím, které se týkají známých témat a situací, např. se kterými je možné se setkat v práci, škole, ve volném čase atd. za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně, - používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými je možné se setkat při cestování v cizině, - vytvořit jednoduchý souvislý text s jednoduchým kontextem, - popsat zážitky a události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit své názory a tvrzení. Je doporučeno předem absolvovat tyto volitelné kurzy: BYA7, BYA8 a BYA20.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu BYA21 je zlepšit schopnost studentů na vyšší pokročilosti ve všech oblastech: v gramatice, slovní zásobě, konverzaci, poslechu, čtení a psaní, až k pokročilosti B2 podle CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe.

Stručný přehled požadavků pro úroveň angličtiny B2 je uveden v anotaci

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor