Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé 3

FAST-VYA004Ak. rok: 2020/2021

Gramatika: Opakování časů používaných při vyprávění + used to a would, spojovací výrazy, příslovce a příslovečné výrazy, inverze, vyjádření odstupu, použití minulých časů pro nereálné situace, podmínkové věty (včetně smíšených podmínkových vět), přídavná jména a předložky. Slovní zásoba: vzpomínky a brigáda v ateliéru/v cizině, práce, historie a válka, recenze (filmy/knihy), výrazy s časem, IT/software, peníze, závislosti a obsese, zvuky a lidský hlas. Čtení: inzeráty zaměstnání – práce, kterou bych mohl vykonávat nyní/po ukončení studia – nebo moje 'ideální práce'. Psaní: žádost o zaměstnání, CV a průvodní dopis.

Kurz BYA20 je kurzem na úrovni UPPER-INTERMEDIATE a jeho cílem je zlepšit schopnost studentů:
plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími, a pokud je to nutné, tak i pravidelně, takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé; používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary; a pracovat se složitými texty a porozumět hlavním bodům, které jsou v nich obsaženy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti ve všech oblastech - gramatice i slovní zásobě. Cílová úroveň je B1++ podle CEFR.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni intermediate (B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu BYA20 je zlepšit schopnost studentů na vyšší pokročilosti ve všech oblastech: v gramatice, slovní zásobě, konverzaci, poslechu, čtení a psaní, až k pokročilosti B2 podle CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe. Kurz navazuje na kurz BYA8. Stručný přehled požadavků pro úroveň angličtiny B2 je uveden v anotaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor