Detail předmětu

Moderní elektrochemická zařízení

CEITEC VUT-DS219AAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Doporučená nebo povinná literatura

Electrochemical Science and Technology, 1st Edition, Eds. Keith B. Oldham, Jan C. Myland and Alan M. Bond, Wiley, 2012, ISBN: 978-0470710845
Electrochemical Energy Storage for Renewable Sources and Grid Balancing, 1st Edition, Eds. Patrick T. Moseley, Jurgen Garche, Elsevier, 2015, ISBN: 9780444626165

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Tento předmět má za cíl studentům představit nejdůležitější elektrochemická zařízení současnosti z hlediska uchovávání a konverze elektrické energie: baterie, solární články, superkapacitory a palivové články. Studenti získají pokročilé znalosti o principech a funkcích těchto moderních zařízení (pracujících na základě elektrochemických reakcí), dozví se informace o výkonnosti různých typů a generací těchto zařízení, včetně teoretických i praktických limitů. Důraz bude kladen také na popis a pochopení využití různých materiálů, jež tvoří klíčové komponenty těchto zařízení, a na jejich výhody a nevýhody. V neposlední řadě budou diskutovány výhledy vývoje těchto zařízení (včetně materiálů). Na konci kurzu budou mít studenti možnosti prakticky poznat a vyzkoušet si tato zařízení v reálném chodu v laboratořích CEITECu. Studenti, kteří si zvolí tento kurz, by měli mít alespoň základní znalosti o materiálových vědách (zejména o nanomateriálech) a elektrochemii.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný