Detail předmětu

Základy elektrochemie

CEITEC VUT-DS218AAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Prerekvizity

Pro absolvování tohoto kursu nejsou nutné žádné znalosti elektrochemie, nicméně znalosti aspektů fyzikální chemie, jež jsou elektrochemii blízké (např. ionty v roztocích, termodynamika), jsou výhodou.

Doporučená nebo povinná literatura

Fundamentals of Electrochemistry, Vladimir S. Bagotsky, 2nd edition, Wiley, 2005, ISBN: 978-0-471-70058-6 (EN)
Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, A.J. Bard, L.R. Faulkner, 2nd edition, Wiley, 2000, ISBN: 978-0-471-04372-0 (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Důraz bude kladen na tyto elektrochemické aspekty a oblasti:
• Iontové vodiče
• Elekrodové procesy
• Elekrodový potenciál
• Termodynamika elekrochemických reakcí
• Kinetika elektrochemických reakcí
• Přenos hmoty migrací a difuzí
• Voltametrie a její využití
• Elektrochemická impedance a její využití
• Fotoelektrochemie a její využití
• Průmyslové elekrochemické procesy (elektrolýza, elektrodepozice)
• Koroze kovů
• Zařízení pro práci v elektrochemické laboratoři

Cíl

V rámci tohoto kursu si studenti osvojí základní znalosti elektrochemie a elektrochemických dějů, jež se uplatňují v nejduležitějších elektrochemických zařízení současnosti (baterie, solární články, atd.). Znalost těchto dějů je také důležitá pro vlastní výzkum a vývoj různých materiálů, které jsou pro využití v těchto zařízeních vhodné, a dále také pro design nových konceptů těchto zařízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný