Detail předmětu

Interakce buněk s materiály

CEITEC VUT-DS123Ak. rok: 2020/2021

V rámci tohoto předmětu budou přezkoumány fyzikálné a chemické interakce, které se vyskytují na rozhraní mezi materiálem a organickým systémem, se zvláštním zaměřením na interakce s živými buňkami v různých měřítcích. Studentz se seznámí s nejdůležitějšími vlastnostmi materiálu, které řídí reakce živého systému, a jak fyziologické prostředí mění povrchové a objemové vlastnosti materiálu. Budou revidovány zásadní aspekty buněčné biologie, biochemie a mechanotransdukce, aby umožnit studentům pochopení komplexních procesů buněčné adheze a migrace, které mají několik důležitých důsledků pro biokompatibilitu, regeneraci tkání a rakovinné metastázy. Studenti se také seznámí s praktickými příklady evoluce vývoji implantátů, od "inertních" materiálů k materiálům, které podporují specifické buněčné procesy. Tento kurz je zvláště atraktivní, protože je zaměřen na poskytování znalostí o nejmodernějším stavu výzkumné oblasti, která patří mezi priority stanovené regionální Strategií inteligentní specializace Jihomoravského kraje.

Prerekvizity

Znalost materiálů, chemie a fyziky. Základní pojmy (střední vzdělávání) buněčné biologie

Doporučená nebo povinná literatura

Salmeron-Sanchez, M., Altankov, G., (2010). Cell-Protein-Material interaction in tissue engineering. Tissue Engineering (ed. Eberli, D.), Intech (Vukovar, Croatia), 77-102. (EN)
González-García, C., Cantini, M., Ballester-Beltrán, J., Altankov, G., Salmerón-Sánchez, M., (2018). The strength of the protein-material interaction determines cell fate Acta Biomaterialia 77, 74-84. (EN)
Kristyn S. Masters, Kristi S. Anseth. Cell–material interactions. Advances in Chemical Engineering 29, 2004, 7-46. (EN)
J. Park, R. S. Lakes. Biomaterials: an introduction. Springer-Verlag New York 2007. (EN)
C. Mas-Moruno, M. Espanol, E.B. Montufar, G. Mestres, C. Aparicio, F.J Gil, M.P. Ginebra. Bioactive ceramic and metallic surfaces for bone engineering. In A. Taubert, C. Cabello (Eds.). Biomaterials surface science. John Wiley & Sons, 2013. (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný