Detail předmětu

Modelování materiálů a počítače ve vědě

CEITEC VUT-DS118Ak. rok: 2020/2021

Kurz pokryje vybrané aspekty modelování materiálů a vědeckého programování v rámci praktických cvičení, které budou doplněny přednáškou. Budou diskutovány základní pojmy jako numerické problémy, konvergence výpočtů, statické a dynamické využívání paměti, objektově orientované programování, paralelizace úloh. Praktická část pokryje strategie používané při hledání vlastních hodnot (např. Schrödingerova rovnice), maticovou metodu (např. odraz na Braggovském zrcadle) a Metropolis Monte Carlo metody (např. vytvoření magnetické domény), ale může být a bude upravována v závislosti na konkrétních požadavcích student. Tyto příklady budou vypracovávány v podobě domácích úkolů, které budou následně diskutovány.

Poznámka: kurz nenahrazuje základní kurzy programování. Základní znalost alespoň jednoho programovacího jazyka ( např. C/C++, Ruby, Python) a obvyklých datatypů a struktur (pole, větvení atd.) je nutnou podmínkou vstupu a úspěšného absolvování kurzu, stejně jako základy fyziky pevných látek.

Prerekvizity

Základní znalosti programování (např. C/C++, Ruby, Python), základní znalosti optických a elektronických vlastností materiálů, kvantové mechaniky a fyziky polovodičů jsou nutnou prerekvizitou. Basic programming knowledge (e.g. C/C++, Ruby, Python), basic knowledge of electronic and optical material properties, quantum-mechanics, semiconductor physics is required

Doporučená nebo povinná literatura

the lecture slides will be provided (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění zadaných úkolů a jejich úspěšná diskuse

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

• Základní koncepty ( numerické problémy, konvergence výpočtů, statické a dynamické využívání paměti, objektově orientované programování, paralelizace úloh)
• Řešení problému hledání vlastní hodnoty pomocí různých metod
• Maticové metody
• Monte Carlo metody

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný