Detail předmětu

Fyzika detekce a detektory

CEITEC VUT-FDAD18Ak. rok: 2020/2021

Spektrum elektromagnetického záření. Zdroje elektromagnetického záření. Radiometrické a fotometrické jednotky. Ideální detektor. Vnější a vnitřní fotoefekt. Kvantové fluktuace záření. Šum detektoru a elektronických obvodů. Dynamický rozsah. Detektory založené na vnějším fotoefektu. Fotokatody. Elektronové násobiče. Mikrokanálkové násobiče Zesilovače obrazu Detektory založené na vnitřním fotoefektu. Polovodičové detektory. Scintilátory. Detektory IR, VIS, UV a rtg. záření. Pyroelektrický jev a pyrodetektory. Elektronické obvody detektorů. Lidské oko.

Doporučená nebo povinná literatura

E.L.Dereniak, D.G.Growe: Optical Radiation Detectors, John Wiley & Sons, 1984 E.L.Dereniak, D.G.Growe: Optical Radiation Detectors, John Wiley & Sons, 1984 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Spektrum elektromagnetického záření . Zdroje elektromagnetického záření
2. Radiometrické jednotky. Fotometrické jednotky
3. Ideální detektor. Vnější fotoefekt. Vnitřní fotoefekt. Fluorescence
4. Kvantové fluktuace záření. Šum detektoru. Šum elektronických obvodů.
5. Základní charakteristiky detektorů. Proudová a napěťová citlivost, NEP, D a D*, DR.
6. Detektory založené na vnějším fotoefektu. Fotokatody, vakuové fotonky, fotonásobiče.
7. Kanálkové násobiče. Elektrooptické převaděče
8. Detektory založené na vnitřním fotoefektu v polovodičích. PIN detektor.
9. CCD detektory a polohově citlivé detektory.
10. Detektory IR, VIS, UV a rtg. záření.
11. Elektronické obvody detektorů.
12. Scintilátory.
13. Pyroelektrický jev a pyrodetektory.
14. Lidské oko.

12. Scintilátory.
13. Pyroelektrický jev a pyrodetektory.
14. Lidské oko.

Cíl

Předmět je vyučován doc. Pínou z ČVUT a byl schválený Oborovou radou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný