Detail předmětu

Tvůrčí plenér

FAST-BGB037Ak. rok: 2020/2021

Tvůrčí plenér navazuje na kurzy Výtvarné tvorby I. – V. a uzavírá tak výtvarnou složku bakalářského studia architektury. Student se v rámci předmětu tvůrčím způsobem zhostí prostoru přímo v terénu. Kurz je zaměřen na tvorbu, dokumentaci a prezentaci vlastního díla. Pod vedením pedagoga student vytvoří dílo prostorového charakteru, například sochu, instalaci nebo jiný reálný zásah do krajiny, tudíž výtvarné dílo, které v krajině byť jen dočasně zůstává. Vznikat mohou ale i fotografie nebo video-projekty, nebo dílo konceptuální. Vítány jsou také projekty skupinové.
Na základě kresebného návrhu, dostupného materiálu a samostatně zvoleného tématu, jsou studenti povinni dílo zrealizovat, zdokumentovat a dokumentaci prezentovat svým kolegům. Na základě tohoto obdrží klasifikovaný zápočet.
Organizace kurzu je založena na několika denním intenzivním soustředění na dané dílo. Student získá nenahraditelnou zkušenost vlastním či společným úsilím dílo vytvořit a následně myšlenku a formu zprostředkovat kolektivu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Prerekvizity

Absolvování všech kurzů výtvarné tvorby, tvůrčí přístup.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Tvůrčí plenér se koná v prvním týdnu náhradního zkouškového období letního semestru třetího ročníku, tj. cca uprostřed měsíce června. Je pětidenní, přičemž dopoledne a odpoledne je vyhrazeno tvůrčí práci v terénu a podvečer pro projekci tematicky vybraných filmů a dokumentů, následně pro studentské prezentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Výuka v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor