Detail předmětu

Tekutinové automatizační prostředky

FSI-VAT-KAk. rok: 2020/2021

Postupně jsou probírány tekutinové prostředky automatického řízení, obsažené ve smyčce řízení, t.j. členy pro získání, zpracování, přenos a využití informace. Je uváděn princip, funkce, vlastnosti, parametry a konstrukční řešení.
Další část obsahuje průmyslovou pneumatiku a hydrauliku. Jsou probírány základy pneumatického ovládání, elektropneumatiky a hydraulických obvodů ovládání, včetně základních úloh.

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o možnostech výběru, návrhu a aplikačních
možnostech jednotlivých prostředků. Absolvent bude schopen
obsluhovat, seřizovat i projektovat obvody automatického řízení.

Prerekvizity

Základní pojmy teorie regulace.

Doporučená nebo povinná literatura

Balátě, J.: Technické prostředky automatického řízení, , 0
Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy, , 0
FESTO Didactic: Pneumatické řídicí systémy, , 0
FESTO Didactic: Úvod do řízení programovatelným automatem, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet:
Aktivní účast na laboratorních cvičeních, odměření zadaných
laboratorních úloh, zpracování výsledků.
Požadavky na zkoušku:
Základem je písemná část, která osahuje dvě obsáhlejší otázky
z přednesené látky a jednu otázku z laboratorního cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit se s tekutinovými dílčímy členy obvodů automatického
řízení, s jejich principy, konstrukcí, funkcemi a s jejich propojováním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studen musí absolvovat všecna cvičení. Cvičení která nemůže absolvovat v řádné termínu je možno nahradit v termínu náhradním.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
2. Pneumatický regulační obvod a jeho jednotlivé členy, statické
a dynamické vlastnosti pneumatických prvků.
3. Průtočné a slepé komory, systém tryska-klapka, pneumatické
ústřední členy.
4. Pneumatické pohony membránové, pístové, s korektorem a bez
korektoru.
5. Regulační ventily, rozdělení,vlastnosti, konstrukční řešení,
navrhování.
6. Pneumatické členy pro matematické a logické operace.
7. Pneumatické a elektropneumatické ovládání, zobrazování,
diagramy, symbolika, kreslení.
8. Elektropneumatické ovládání s programovatelným automatem.
9. Prvky hydraulických obvodů, převodníky, řídicí prvky, pomocné
prvky, speciální prvky, spojky a měniče.
10.Proporcionální řídicí prvky, servoventily, agregáty.
11.Základní hydraulické obvody, řízení rychlosti,rzchloposuv.
12.Elektrohydraulický servomotor, mezisystémové převodníky.

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
2. Pneumatický regulační obvod a jeho jednotlivé členy, statické
a dynamické vlastnosti pneumatických prvků.
3. Průtočné a slepé komory, systém tryska-klapka, pneumatické
ústřední členy.
4. Pneumatické pohony membránové, pístové, s korektorem a bez
korektoru.
5. Regulační ventily, rozdělení,vlastnosti, konstrukční řešení,
navrhování.
6. Pneumatické členy pro matematické a logické operace.
7. Pneumatické a elektropneumatické ovládání, zobrazování,
diagramy, symbolika, kreslení.
8. Elektropneumatické ovládání s programovatelným automatem.
9. Prvky hydraulických obvodů, převodníky, řídicí prvky, pomocné
prvky, speciální prvky, spojky a měniče.
10.Proporcionální řídicí prvky, servoventily, agregáty.
11.Základní hydraulické obvody, řízení rychlosti,rzchloposuv.
12.Elektrohydraulický servomotor, mezisystémové převodníky.

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pneumatický PI regulátor.
2. Regulační obvod regulace polohy.
3. E/P převodník.
4. P/E převodník.
5. Pístový pohon.
6. Membránový pohon s pákou.
7. Elektrický pohon MODACT.
8. Membránový pohon s táhlem.
9. Membránový pohon s odvalovací membránou.
10. Průtočné a slepé komory.
11. Simulační program PNEUSIM na PC.
12. Pneumatický panel NORGREN