Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-MXMMAk. rok: 2020/2021

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s podmínkami odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe probíhá v podnicích a firmách elektronického průmyslu, a to v tuzemsku i v zahraničí. Absolvování odborné praxe, souvislá doba trvání nesmí být kratší než 2 týdny.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Podmínkou udělení zápočtu je předložení písemného potvrzení o 14 denní nepřetržitě absolvované praxi ve výrobním podniku, servisní firmě nebo výzkumném pracovišti univerzity.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor