Detail předmětu

Embedded systémy v průmyslové automatizaci

FEKT-MPA-ESIAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, a také seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce. Obsah výuky proto zahrnuje přednášku na téma jak prezentovat a dále pak přednášky na vybraná témata z oblasti průmyslové automatizace a embedded systémů, přičemž přednášky jsou realizovány výhradně v AJ. Ve druhé polovine semestru studenti týmově prezentují jimi zvolené téma, přičemž téma může být buď striktně odborné, nebo se může jednat o téma z oblasti inženýrské etiky na rozhraní věd technických, společenských a přírodních (bezpečnost, ochrana osobních údajů, ekologie a udržitelnost).

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu by je student schopen:
- realizovat prezentaci odborného tématu v českém nebo anglickém jazyce ve stanoveném čase a pro definované auditorium
- odhadnout nezbytný čas na přípravu kvalitní prezentace
- odhanout čas, který na prezentaci tématu v daném rozsahu bude potřebovat a dodržet vymezený čas
- vhodně zvolit přiměřený společenský oděv
- vysvětlit základní principy a úskalí týmové práce

Prerekvizity

Znalost angličtiny na úrovni B2 a alespoň částečná znalost odborné angličtiny, schopnost hovořit anglicky.

Doporučená nebo povinná literatura

http://www.ted.com (EN)
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html (EN)
http://www.ted.com/talks/john_la_grou_plugs_smart_power_outlets_1.html (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky v AJ, doplňkově jsou využívány i přednášky volně dostupné z TED.com. Studenti týmově pracují na společné prezentaci na zvolené téma.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu se kterou jsou studenti seznámeni na úvodní přednášce. V případě omezení prezenční výuky bude získání zápočtu probíhat distančně.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Pravidla pro absolvování, informace o tom jak prezentovat v ČJ a AJ
2. Riziko a funkční bezpečnost - Risk and functional safety
3. Informační bezpečnost - Cybersecurity
4. Resilience
5. Ethernet a průmyslový Ethernet
6. Komunikační rozhraní embedded systémů
7. Prezentace studentů
8. Prezentace studentů
9. Prezentace studentů
10. Prezentace studentů
11. Prezentace studentů
12. Prezentace studentů
13. Ukončení předmětu

Cíl

Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti jsou organizování týmově a prezentují zvolené odborné téma nebo téma v oblasti inženýrské etiky (bezpečnost, životní prostředí a udržitelnost).

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor