Detail předmětu

Navrhování staveb 5 – průmyslové stavby

FA-NS5-KAk. rok: 2020/2021

Soubor předmětů „Navrhování staveb“ je zaměřen na získání znalostí provozních, funkčních a prostorových vazeb potřebných pro navrhování různých typologických druhů, včetně základních normativních požadavků. Znalosti získané v rámci těchto předmětů jsou následně využívány v ateliérové výuce. Předmět „Navrhování staveb 3“ rozšiřuje znalosti studentů zejména v oblasti speciálních staveb a areálů pro průmyslovou výrobu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Znalost navrhování průmyslových staveb od širších územních souvislostí, přes zastavovací plán průmyslového závodu, návrh průmyslového objektu, až po pracovní prostředí a interier výrobní budovy.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert: Navrhování staveb. (CS)
Kovařík a kol.: Průmyslové stavby. (CS)
Bartek a kol.: Průmyslové stavby. (CS)
Nový: Interier průmyslových staveb. (CS)
Nový: Průmysl a životní prostředí. (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V jednotlivých tematických okruzích jsou teoretické znalosti získané formou přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na základě závěrečného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Soubor předmětů „Navrhování staveb“ je zaměřen na získání znalostí provozních, funkčních a prostorových vazeb potřebných pro navrhování různých typologických druhů, včetně základních normativních požadavků. Znalosti získané v rámci těchto předmětů jsou následně využívány v ateliérové výuce. Předmět „Navrhování staveb 3“ rozšiřuje znalosti studentů zejména v oblasti speciálních staveb a areálů pro průmyslovou výrobu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Technické předměty.

Osnova výuky:
1. Vývoj průmyslové architektury.
2. Průmysl a územní plánování.
3. Zastavovací plán průmyslového závodu.
4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu.
5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě.
6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními.
7. Skladování v průmyslu.
8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě.
9. Pracovní prostředí a interier průmyslových staveb.
10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů.
11. Průmysl a životní prostředí.
12. Průmyslová architektura – inspirace ostatních stavebních druhů.
13. Aktuální téma.

Cíl

Získat komplexní vědomosti o principech navrhování, možnostech a limitech návrhu speciálních staveb a areálů pro průmyslovou výrobu – od širších územních vztahů přes výrobní závod, výrobní objekt až po pracovní prostředí a průmyslový interiér.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor