Detail předmětu

Soudobá architektura

FA-SOA-TEAk. rok: 2020/2021

Přednáškový cyklus přináší přehled o aktuálním architektonickém dění v České republice, které zatím ještě nemělo čas se dostat do publikací a částečně je zachycen v odborných časopisech. Přednášející je v živém kontaktu se současnými tvůrci, o nichž publikuje články s může tak studentům předat nejblížší možný pohled na současnou českou scénu.
Osvojení si odborné anglické terminologie a současných témat v architektuře zvýší šance na uplatnění absolventů v cizině.

Výsledky učení předmětu

– Student získá přehled o současné české architektuře.
– Student se naučí zasazovat stavby a jejich autory do kontinuálních dějin architektury.
– Student se naučí vnímat aktuální architektonické dění v souvislostech.

Doporučená nebo povinná literatura

STEMPEL, Jan, Jan TESAŘ a Ondřej BENEŠ. Czech houses: České domy. Praha: KANT, 2014. ISBN 978-80-7437-140-0. (EN)
HLAVÁČKOVÁ, Petra, Rostislav KORYČÁNEK, Šárka SVOBODOVÁ a Lucie VALDHANSOVÁ. Brno Architecture Manual. Brno: Dům umění města Brna, 2017. ISBN 978-80-7009-180-7. (EN)
KRATOCHVÍL, Petr a Filip ŠENK, ed. Architektura mimo centra: Architecture Outside the Centres. Liberec: FUA TUL, 2013. ISBN 978-80-7494-052-1. (EN)
PLESKOT, Josef a Rostislav KORYČÁNEK. Domy z meziprostoru: Buildings from in-between. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2007. ISBN 978-80-903996-1-7. (EN)
ŠVÁCHA, Rostislav. Czech architecture and its austerity: fifty buildings, Praha: Prostor 2004. (EN)
CIGLER, Jakub. Česká architektura - Czech Architecture 2018-2019. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2020. ISBN 978-80-87064-30-6. (EN)
RÝZNER, Luděk. Česká architektura - Czech Architecture 2017-2018. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2019. ISBN 978-80-87064-27-6. (EN)
STEINBACHOVÁ, Marcela. Česká architektura - Czech Architecture 2016-2017. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2018. ISBN 978-80-87064-23-8. (EN)
NOVÁK, Antonín. Česká architektura - Czech Architecture 2015-2016. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2017. ISBN 978-80-87064-21-4. (EN)
RESSOVÁ, Jitka. Česká architektura - Czech Architecture 2014-2015. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2016. 978-80-87064-19-1. (EN)
ŠEVČÍK, Jiří a Monika MITÁŠOVÁ. Česká a slovenská architektura 1971–2011. Texty, rozhovory, dokumenty. Praha: VVP AVU 2013 (CS)
Časopisy Era21, Stavba, Architect+ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Každý semestr je jedinečný. Snaží se tématicky reagovat na aktuální dění podle toho, která z architektonických osobností má zrovna výstavu, vydá publikaci nebo má přednášku. Druhá polovina přednášek přináší nejzásadnější jména současné arch. scény. Framtonův kritický regionalismus ještě dále rozmělňujeme, aby ani česká scéna neměla jednu tvář, ale nabídla co nejvíce názorů na stavění.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě přednášek se student naučí zasazovat stavby a jejich autory do kontinuálních dějin architektury. Na závěr vypracuje referát o svém předmětu arch. zájmu, který přednese ostatním účastníkům předmětu a během následné diskuze se osvědčí studentova znalost dané problematiky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednáškový cyklus přináší přehled o aktuálním architektonickém dění v České republice, které zatím ještě nemělo čas se dostat do publikací a částečně je zachycen v odborných časopisech. Přednášející je v živém kontaktu se současnými tvůrci, o nichž publikuje články s může tak studentům předat nejblížší možný pohled na současnou českou scénu.
Osvojení si odborné anglické terminologie a současných témat v architektuře zvýší šance na uplatnění absolventů v cizině.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce.

Osnova výuky:
1. Around school - příklady moderní architektury v blízkém okolí fakulty
2. Public buildings in Brno - příklady moderních veřejných staveb v Brně, které mohou studenti navštívit
3. Two deans - Fránek x Lábus - odlišná tvorba dvou českých děkanů na příkladu staveb
4. Josef Pleskot - tvorba nejznámějšího současného českého architekta
5. Fiala x Kroupa - český svéráz
6. Kraus x Sládeček - česká hravost
7. Mrva x Vlach - česká periferie
8. Litomyšl - české epicentrum - fenomén nejvíce architektonického města
9. Brno youngest generation - současná mladá scéna
10. Rajniš (DA) x Štempel (ADNS) - od velkého k malému
11. HŠH - tři skvělí architekti na třech různých školách, ale se společnými základy
12. A69 x Projektil - první úspěšná porevoluční generace
13. Kuba Pilař - to nejlepší z Brna

Cíl

Zasadit současné české architekty do historických souvislostí. Naučit studenty vnímat do hloubky a jako kontinuální vývoj. Po seznámení se s teorií podniknout exkurzi do terénu a seznámit se stavbami přímo na místě. Podobně je to s absolvováním výstav a přednášek dotčených českých architektů. Cílem je probudit aktivní zájem o stavby a jejich tvůrce, aby je následně studenti začali sami vyhledávat, kontaktovat a případně s nimi navázali spolupráci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor