Detail předmětu

Architektonický výraz

FA-AVY-TAk. rok: 2020/2021

Pokud věci správně nazveme, můžeme jim dát správný význam a pak i správnou formu a výraz. Vnímání je proto podstatné. Vnímání architektury je dáno naší osobní zkušeností, již od nejútlejšího věku. Na cestě architektury je mnoho rozhodnutí. Všechna dávají domu výslednou formu, který je však adekvátní výraz? Jak to dělali a dělají mistři? Může architektura ovlivnit vnitřní děje člověka?

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

ZUMTHOR, Peter. Atmosféry: Architektura v okolním prostoru – Věci, které mne obklopují. Zlín: Archa,2013. ISBN 978-80-87545-22-5. (CS)
KORYČÁNEK, Rostislav. Domy z meziprostoru: Josef Pleskot, AP atelier. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2007. ISBN 978-80-903996-1-7. (CS)
ALOFSKIN, Anthony et al. Frank Lloyd Wright: Architect, New York 2002. (EN)
ŠLAPETA, Vladimír. Frank Lloyd Wright a česká architektura, Praha 2001 (CS)
CURTIS, William J. R. Le Corbusier: Ideas & Forms. London: Phaidon, 2015. ISBN 9780714868943. (EN)
BREITSCHMID, Markus. The Architecture and the Ambient by Mario Botta. [s.l.]: Virginia Tech Architecture Publications, 2014. ISBN 9780989393652. (EN)
VALENA, Tomáš. O Plečnikovi: Příspěvky ke studiu, interpretaci a popularizaci jeho díla. Praha: NPÚ, 2016. ISBN 978-80-905271-9-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Frontální výuka.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceno na základě písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova výuky:
1. Vjemy, pojmy, významy. Řád x chaos.
2. Světlo x stín.
3. Harmonie x kakofonie.
4. Intuice x spekulace.
5. Profánní x sakrální.
6. Solitér x dav.
7. Bod, linie, plocha.
8. Hrdý sloup.
9. Dekor struktur.
10. Posvátná geometrie.
11. Frank Lloyd Wright x Le Corbusier.
12. Peter Zumthor x Mario Botta.
13. Josef Pleskot x Jože Plečnik.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný