Detail předmětu

Bookkeeping for Managers

FEKT-GMAUAk. rok: 2020/2021

Manažerské účetnictví – pojem, cíl, obsah a struktura. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví. Členění nákladů, výnosů v účetnictví a jejich dopad na daňové zatížení podniku. Daně z příjmů. Vliv charakteru podnikání na manažerské účetnictví. Interpretace účetních údajů ve finančním řízení podniku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zápočtem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen: (1) vysvětlit základní pojmy ekonomického řízení podniku; (2) diskutovat o nejpoužívanějších ekonomických ukazatelích v rámci řízení podniku; (3) vypočítat daň z příjmů; (4) interpretovat stav cash-flow dle dodaných informací.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Doporučená nebo povinná literatura

HRADECKY, M., LANCA, J., SISKA, L. Manažerské účetnictví, Grada Publishing 2008. (CS)
DLUHOSOVA, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress 2010. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse, řešení příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ve formě písemného testu. Max. 100 bodů, požadováno alespoň 60 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Manažerské účetnictví - pojem, cíl, obsah a struktura.
2. Náklady, výnosy - základní ekonomické kategorie.
3. Daně z příjmů.
4. Daňová evidence.
5. Kalkulace, rozpočetnictví.
6. Poměrové ukazatele, cash-flow, bod zvratu, čistá současná hodnota, doba návratnosti.
7. Podnik- založení, ovlivňující faktory, právní úprava, členění a zdroje financování majetku.

Cíl

Seznámit posluchače se základy manažerského účetnictví, které je hlavní platformou vnitřního řízení podniku. Seznámit posluchače s nejpoužívanější legislativou, která se váže k podnikání v České republice. Demonstrovat využití systému daňové evidence v drobném podnikání fyzických osob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost alespoň 75% na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor