Detail předmětu

Angličtina C1-2

FSI-0AXAk. rok: 2020/2021

Předmět nabízí rozšíření znalostí a prohlubování dovedností na úrovni C1 s využitím komunikativní metody. Obsahově navazuje na kurz 0A9 vyučovaný v zimním semestru.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na úrovni C1. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.

Prerekvizity

Pro vstup do kurzu jsou vyžadovány velmi dobré znalosti anglického jazyka na úrovni B2 (upper-intermediate).

Doporučená nebo povinná literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Damian WILLIAMS. Speakout: advanced. Students' book. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-6749-3. (EN)
CLARE, Antonia a J. J. WILSON. Speakout: advanced. Workbook with key. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-5956-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě četnosti docházky do kurzu, aktivní účasti v diskuzích a ve výuce samotné, na základě závěrečného písemného testu a ústní zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U6: Popis trendů. Vyjádření budoucnosti.
2. U6: Popis příčiny a následku.
3. U7: Svoboda. Idiomy pro popis relaxačních činností.
4. U7. Výměna názorů. Vyprávění.
5. U8: Časové výrazy. Vzpomínky
6. U8: Posuzování návrhů. Popis rozhodnutí.
7. Opakování, video.
8. U9: Popis nereálných situací. Příslovce.
9. U9: Popis zajímavých míst.
10. U10: Inverze. Srovnávání.
11. U10: Jednání. Popis dovedností, kvalifikace a zkušeností.
12. Opakování, video.
13. Zápočet.

eLearning