Detail předmětu

Soft Skills in English

FSI-0SEAk. rok: 2020/2021

Kurz rozvíjí měkké dovednosti (soft skills) v anglickém jazyce a vybavuje studenta základy obchodní angličtiny ve vztahu k budoucímu zaměstnání.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurz rozvíjí měkké dovednosti (soft skills) a poskytuje studentům základy obchodní angličtiny na úrovni B2+ (upper-inermediate – advanced) ve vztahu k jejich budoucímu zaměstnání. Důraz je kladem na mluvený projev a komunikační dovednosti.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni minimálně B1 (intermediate) a složili zkoušku 7AZ.

Doporučená nebo povinná literatura

APPLEBY, Rachel. Business One:One. Advanced. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978-0194576819. (vybrané kapitoly) (EN)
HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers and CD-ROM. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-69989-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních a vypracováním zadaných úkolů. Zkouška hodnotí splnění semestrálního projektu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Kurz je zaměřen na výuku měkkých dovedností (soft skills) s prvky obchodní angličtiny. Cílem kurzu je vybavit studenty pro komunikaci v kontextu budoucího zaměstnání na úrovni B2+ (upper-intermediate – advanced).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky je pravidelná docházka a aktivní účast na hodinách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do prezentačních dovedností, specifika vystoupení na veřejnosti
2. Týmové prezentace, reagování na otázky.
3. Značky, prezentace výrobku.
4. Image firmy.
5. Etika v podnikání.
6. Jednání a obchodní schůzky.
7. Navázání kontaktu, vedení konverzace.
8. Telefonování a psaní emailů.
9. Psaní formálních dopisů, motivační dopis, životopis.
10. Práce v zahraničí.
11. Pracovní pohovor.
12. Projekty studentů.
13. Hodnocení.

Elektronické učební texty

pitch (cs) - Dear students, I am forwarding you the material for an elevator pitch that will be presented on Monday. I would like to ask you to prepare as many questions as possible. You will find it in "Aktuality". Thanks a lot . Best wishes, Ilona Pavlíková