Detail předmětu

Angličtina 5 pro KS

FSI-A5KAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "pre-intermediate", jejíž náplň odpovídá gramatice a slovní zásobě probrané v kurzu A4K.

Doporučená nebo povinná literatura

Glendinning, E.H. Oxford English for Careers: Technology 2, OUP 2015
Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 2012

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je určen pro kombinovanou formu studia, samostatná práce studenta je usměrňována blokem přednášek a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. Minimální počet bodů pro splnění testu je 30 bodů z 50 možných (tedy 6o%). V případě nedostatečného bodového zisku, má student jednu možnost opravného testu. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována a je doporučená pro úspěšné zvládnutí předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AIŘ-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program N-STG-K magisterský navazující

    specializace MTS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
    specializace STG , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
    specializace STM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program N-VSR-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, U1 - Strojírenství – odvětví strojírenství, -ing forma a infinitiv
2. U3 - Mosty a tunely, trpný rod
3. U4 - Plasty, modální slovesa: can, can't, could, couldn't, be able to, atd.
4. U5 - Alternativní energie, čas minulý průběhový vs. minulý prostý
5. U6 - Letectví, první a druhá podmínková věta
6. U7 - Domov budoucnosti, modální slovesa: must, have to, don't have to, atd.
7. Zápočtový test

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Samostudium a e-learning k lekci U1 - Strojírenství – odvětví strojírenství, -ing forma a infinitiv
2. Samostudium a e-learning k lekci U3 - Mosty a tunely, trpný rod
3. Samostudium a e-learning k lekci U4 - Plasty, modální slovesa: can, can't, could, couldn't, be able to, atd.
4. Samostudium a e-learning k lekci U5 - Alternativní energie, Čas minulý průběhový vs. minulý prostý
5. Samostudium a e-learning k lekci U6 - Letectví, první a druhá podmínková věta
6. Samostudium a e-learning k lekci U7 - Domov budoucnosti, modální slovesa: must, have to, don't have to, atd.
7. Opakování

eLearning