Detail předmětu

Angličtina 3 pro KS

FSI-A3KAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si upevní slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty kombinované formy studia, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni pre-intermediate / A2 (CEFR).

Doporučená nebo povinná literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8. (EN)
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je určen pro kombinovanou formu studia, samostatná práce studenta je usměrňována blokem cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu. Student musí získat min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student jednu možnost opravného testu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu profesního uplatnění. Je koncipován jako kurz, v němž si studenti zopakují a upevní znalosti získané na střední škole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka je doporučená pro úspěšné zvládnutí předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia. U1: Představování. Studium jazyků. Opakování tvoření otázek. Přehled časů. Popis životních událostí.
2. U2: Popis faktů. Opakování časů používaných pro vyprávění. Předpřítomný čas a minulý čas prostý. Vyprávění, slovesa say/tell.
3. U3: Budoucnost - plány a předpovědi. Vyjádření budoucnosti, idiomy. Nedorozumění.
4. U4: Zaměstnání. Slovesa must/have to/should (pro vyjádření povinnosti) used to, would.
5. U4: Osobní kvality a dovednosti. Přídavná jména. Účast na pracovní schůzce.
6. Opakování.
7. Zápočtový test.