Detail předmětu

CISCO CCNA 1

FSI-V0MAk. rok: 2020/2021

Základy počítačových sítí a přepínaní jako první část přípravy pro získání certifikace Cisco CCNA .

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Přehled o základních pojmech počítačových sítí, normalizaci, mediích, síťových protokolech, adresaci, propojování a zařízeních. Schopnost vytvářet lokální počítačové sítě, konfigurovat přepínače a identifikovat síťové problémy.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s počítačem

Doporučená nebo povinná literatura

Kurose J.F., Ross K.W., Počítačové sítě, Computer Press, 2014 (CS)
Odom W., CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1, Cisco Press, 2019 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

První část přípravy pro získání certifikace Cisco CCNA .

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účást na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle týdenního rozvrhu. Způsob náhrady zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AIŘ-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Funkce a úloha prvků sítě, topologie sítí, typy kabelů a síťových rozhraní
- Typy problémů síťových rozhraní a kabelů (kolize, chyby, ...)
- Normalizace sítí, porovnání TCP a UDP
- Adresy a podsítě IPv4, privátní adresy
- Adresy a prefixy IPv6, typy IPv6 adres
- Koncepty přepinaných sítí
- Konfigurace VLAN, propojování přepínáču
- Protokoly prohledávní sítí (CDP, LLDP)
- Protokoly STP
- Zásady bezdrátových sítí, virtualizace
- Bezdrátové architektury Cisco, konfigurace prostřednictvím GUI

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

eLearning