Detail předmětu

Úvod do konstrukce přístrojů

FSI-TKKAk. rok: 2020/2021

Úvod do konstrukce přístrojů uvádí studenty do problematiky mechanického konstruování pro optické přístroje. Zvláštní důraz je kladen na seznámení studentů s možnostmi návrhu mechanických soustav na počítači.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají dovednosti v technickém kreslení. Získají znalosti o základních strojních součástech, normovaných dílech a o konstrukčních materiálech. Navíc jsou seznámeni se statickým návrhem konstrukčních dílů pro uložení optických soustav.

Prerekvizity

Základy matematiky a geometrie

Doporučená nebo povinná literatura

Leinveber, J.; P. Vávra; J. Řasa.: Strojnické tabulky. Scientia, 2017 (CS)
Shigley, Joseph Edward. Shigley's mechanical engineering design. Tata McGraw-Hill Education, 2011.
Shannon, R. R.: The Art and Science of Optical Design, Cambridge University Press, 1977, ISBN-0-521-45414-X
Leinveber, J.; P. Vávra; J. Řasa.: Strojnické tabulky. Scientia, 2017
Shigley, Joseph Edward. Shigley's mechanical engineering design. Tata McGraw-Hill Education, 2011.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu musí student vypracovat návrh a konstrukční dokumentaci optické soustavy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti by po absolvování předmětu měli mít přehled o konstrukci mechanických sestav pro optické přístroje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je kontrolována prostřednictvím závěrečné zprávy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do 3D cadu a optického CADu
Základy technického kreslení
Kreslení základních strojních dílů
Kótování, tolerance, základní výrobní technologie
Normy strojních součástí
Normy materiálové
Statický výpočet namáhání
Mechanismy převodů a jejich návrh
Výkresová dokumentace ozubeného kola, odlitku a výkovku

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podpora přednášené výuky - procvičování probíraného učiva

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Počítačová podpora přednášené výuky - návrh a konstrukční dokumentace mechanické sestavy.