Detail předmětu

Rozhodovací metody v podnikové praxi

FP-RMPPAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

REBEIRO,R.R., ZIMMERMANN,H.J. Soft Computing in Fin. Engineering, Spring Verlag Comp.,1999,509s.,ISBN3-7908-1173-4.
PETERS, E. Fractal Market Analysis, John Wiley & Sons Inc., 1994, 315 s., SBN 0-471-58524-6
DAVIS,L. Handbook of Genetic Algorithms, Int. Thomson Com. Press, 1991, 385 s., ISBN 1-850-32825-0
GATELY, E. Neural Network for Financial Forecasting, John Wiley & Sons Inc., 1996, 169 s., ISBN 0-471-11212-7
ALTROCK,C. Fuzzy Logic &Neurofuzzy, Book & Cd Edition, 1996, 375 s., ISBN 0-13-591512-0
DOSTÁL, P, RAIS, K., SOJKA, Z.: Pokročilé metody manažerského rozhodování, Praha Grada, 2005., ISBN 80-247-1338-1
DOSTÁL, P.: Advanced Decision Making in Business and Public Services, Akademické nakladatelství CERM, 2011 Brno,ISBN 978-80-7204-747-5

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Vybrané metody manažerského rozhodování.
- Rozhodovací procesy a jejich struktura.
- Řízení rizik.
- Fuzzy logika - teorie a aplikace
- Umělé neuronové site - teorie a aplikace.
- Genetické algoritmy - teorie a aplikace.
- Teorie chaosu.
- Datamining.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor