Detail předmětu

Management oborových řešení 2

FP-MOR2Ak. rok: 2020/2021

Předmět „Management oborových řešení 2“ (mor2PA) bezprostředně navazuje na předmět „Management oborových řešení 1“ (ImibePA).
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty bezpečnosti a ochrany dat v průmyslovém řešení jak z pohledu zavádění, tak z pohledu provozování ISMS.
Důraz je kladen na průmyslová specifika a na jejich dopad do problematiky informační bezpečnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Demonstrovat znalost metodiky pro budování průmyslových bezpečných informačních systémů na bázi norem řady 27000.

Prerekvizity

Předmět je určen pro studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět Management informační bezpečnosti (mibePA) a bezprostředně navazuje na předmět Management oborových řešení 1 (mor1PA.

Doporučená nebo povinná literatura

ONDRÁK, Viktor, Petr SEDLÁK a Vladimír MAZÁLEK. Problematika ISMS v manažerské informatice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-872-4.
JORDÁN, Vilém a Viktor ONDRÁK. Integrovaná podniková infrastruktura. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2016. ISBN 978-80-214-5241-1.
Communication network dependencies for ICS/SCADA Systems. ENISA, 2016. ISBN 978-92-9204-192-2.
ISO/IEC 27011 Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations. International standard, 2016.
Colbert, Edward J.M. a Alexander Kott. Cyber-security of SCADA and Other Industrial Control Systems. Springer International Publishing Switzerland, 2016. ISBN 978-3-319-32123-3.
ISO/IEC 27019 Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry. International standard, 2017.
ČSN EN ISO 27799 Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), 2017.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Průmyslové prostředí ICS.
- Průmysl 4.0.
- Řízení informační bezpečnosti ICS.
- Řízení kybernetické bezpečnosti ICS.
- Technologické zázemí ICS.
- Řízení bezpečnosti SCADA.
- Doporučené bezpečností postupy v průmyslovém prostředí.

Cíl

a) Poskytnout studentům znalosti a vědomosti o specifických problémech a odlišnostech při průmyslovém řešení informační bezpečnosti.
b) Porozumění jednotlivých řešení na úrovni případových studií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

36 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor