Detail předmětu

Integrovaná podniková infrastruktura 3

FP-PI3Ak. rok: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o principech a přístupech k řešení kritických aplikací a o možnostech její realizace v podniku.
Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Manažerské kompetence:
- rozhodování o správnosti projektovaných řešeních kritických aplikací (CA) a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence:
- rozhodování systémových návrzích a projektovém řešeních CA a jejich technických a technologických aspektech
- základní znalosti monitoringu a nastavení prvků CA

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu osnovy předmětů Teoretická informatika, Komunikační infrastruktura, Kritická komunikační infrastruktura, Integrovaná komunikační infrastruktura a řízení realizačních projektů ICT.

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5.
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4
Normy: ČSN EN 50173, 50174
Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity. The National Institute of Standards and Technology, 2018. https://www.nist.gov/cyberframework

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet - požadavky:
- aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná
- 100% účast na cvičeních je nezbytnou podmínkou udělení zápočtu
- plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
- zpracování semestrálního úkolu s hodnocením alespoň "dostatečně - E"

Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky

zkouška:
- první část ústní zkoušky - z každého vyučovaného tématu (přednášky) bude položena min. 1 otázka na základy zkoušeného tématu - zkoušený musí znát odpovědi na všechny základní otázky a tím získá hodnocení "E"
- druhá část ústní zkoušky - další otázky prověřující úroveň znalostí jednotlivých vyučovaných témat umožňují zkoušenému získat až nejlepší hodnocení

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Kritické aplikace (CA) a kritická infrastruktura (CI), vazby na ostatní aplikace.
- Komunikační systémy pro kritické aplikace - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních (administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů a systémů pro kritické aplikace a průmysl.
- Základní a rozšířené požadavky na CA, požadavky do speciálních prostředí, řešení třídy MCN (Mission Critical Network) - vazba na CA, NISS - Network Infrastructure Security Solution - vazba na CA.
- Topologie, redundance, protokoly a časování (v reálném čase - RT) v systémech pro CA.
- Systémy managementu pro řízení CA.
- Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit páteřních vedení, postup návrhu.
- Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly,
zabezpečení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritických podnikových aplikací, jejich analýzou, analýzou rizik kritických aplikací, metodikou řešení návrhu komunikační infrastruktury kritických aplikací a získání praktických dovedností s jejich návrhem.
Studenti získají znalosti o celkových principech řešení komunikačních infrastruktur podnikových kritických aplikací, o metodách a přístupu k jejich řešení a jejich využití při návrhu komunikační infrastruktury kritických aplikací podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

36 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor