Detail předmětu

Integrovaná podniková infrastruktura 2

FP-PI2Ak. rok: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o principech a přístupech k analýze, návrhu a řízení podnikové komunikační infrastruktury a o možnostech její realizace v podniku.
Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají manažerské znalosti o principech řešení podnikové komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu komunikační infrastruktury v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci.
Rovněž získají praktické dovednosti se zpracováním dokumentace pro zadávání zakázek a vyhodnocením nabídek.

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí problematiky infrastruktury komunikačních systémů, počítačových sítí a podnikových kritických aplikací.

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů III., Integrovaná podniková infrastruktura, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, ISBN 978-80-214-5241-1.
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4.
Normy: ČSN EN 50173, 50174
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Integrace aplikačně zaměřených podnikových komunikačních subsystémů.
- Bezpečné propojení aplikačně zaměřených podnikových komunikačních systémů.
- Studie proveditelnosti v Integrované podnikové infrastruktuře.
- Problematika návrhu a výstavby v části serverovny a datová centra.
- Bezpečnostní kategorie datových center a jejich certifikace.
- Metody monitoringu a operační diagnostiky.
- Případové studie integrovaných podnikových komunikačních infrastruktur.
- Metody a postupy výběru dodavatelů

Cíl

Cílem předmětu je nabytí celkových znalostí o principech řešení podnikové komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu komunikační infrastruktury v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci.
Dalším cílem je orientace v problematice zpracování dokumentace pro zadávání zakázek a vyhodnocením nabídek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

36 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor