Detail předmětu

Integrovaná podniková infrastruktura 1

FP-PI1Ak. rok: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o principech a přístupech k analýze, návrhu a řízení podnikové komunikační infrastruktury a o možnostech její realizace v podniku spadajícího do kritické infrastruktury.
Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Manažerské kompetence:
- rozhodování o správnosti projektovaných řešeních Integrované podnikové infrastruktury a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence:
- rozhodování v systémových návrzích a projektovém řešeních Integrované podnikové infrastruktury a jejich technických a technologických aspektech

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí problematiky infrastruktury komunikačních systémů, počítačových sítí a podnikových kritických aplikací.

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4
Normy: ČSN EN 50173, 50174
Baseline Security Recommendations for IoT. ENISA, 2017. ISBN: 978-92-9204-236-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Základní pojmy a definice kritické infrastruktury podniku, legislativa, normy
- Kritické komunikační infrastruktura (CCI), vazby na ostatní části komunikačního systému.
- Kritické komunikační systémy - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních (administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů.
- Topologie a redundance v systémech CCI.
- Protokoly a časování systémů CCI.
- Systémy managementu pro řízení CCI.
- Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit páteřních vedení, postup návrhu.
- Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly a zabezpečení.

Cíl

Studenti získají celkové znalosti o principech řešení podnikové komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu podnikové komunikační infrastruktury v oblasti kritické infrastruktury včetně praktických dovedností při jejich realizaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

36 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor