Detail předmětu

Integration of Information Security and Business 1

FP-IISB1Ak. rok: 2020/2021

Předmět Integration of Information Security and Business 1 (iisb1PA) je postaven na pochopení základů manažerských dovedností v podnikatelském prostředí.
Vychází ze základních postupů manažerského řízení informační a kybernetické bezpečnosti v organizaci a vytváří prostředí důvěryhodnosti pro dodavatelsko-odběratelský řetězec.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Manažerské kompetence zejména v oblasti integrace informační a kybernetické bezpečnosti do podnikových procesů.

Prerekvizity

Základní znalosti řízení informační a kybernetické bezpečnosti a podnikových procesů.

Doporučená nebo povinná literatura

Good Practice Guide on Training Methodologies. ENISA, 2014. ISBN 978-92-9204-097-0.
Review of Cyber Hygiene practices. ENISA, 2016. ISBN 978-92-9204-219-6.
Gutmann Peter. Engineering Security. Aucland University, 2014.
Josiah Dykstra. Essential Cybersecurity Science - Build, Test, and Evaluate Secure Systems. Sebastopol: O’Reilly Media, 2015. ISBN 978-1-491-92094-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

- Řízení IB a KB pro manažery.
- Budování bezpečnostního povědomí (SAE).
- Kybernetická hygiena.
- Kybernetická bezpečnost a ředitelský stůl.
- Strategie řízení organizace a ICT strategie.
- Řízení rizik.
- Řízení incidentů.
- Kontinuita činnosti organizace (BCM) a plány obnovy (DP).
- Řetězec důvěry v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty začlenit řízení informační a kybernetické bezpečnosti do podnikových procesů a reálného podnikatelského prostředí postaveného na principu řetězce důvěry.
Dalším cílem je prohloubení manažerských bezpečnostních znalostí a vazeb na kontinuitu činnosti organizace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

36 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor