Detail předmětu

Ekonomika rizik podnikové infrastruktury

FP-ERPIAk. rok: 2020/2021

Seznámení studentů s aktuálními metodami, používanými při řízení podnikové infrastruktury a jejich ekonomickým vyjádřením z pohledu řízení podnikových rizik a jejich minimalizace.
Naučit studenty základy prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních a komunikačních technologií a jejich bezpečnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s aktuálními metodami, používanými při řízení podnikové infrastruktury a jejich ekonomickým vyjádřením z pohledu řízení podnikových rizik.
Po absolvování studia by studenti měli být schopni aktivní činnosti v podnikových manažerských a projektových týmech.

Doporučená nebo povinná literatura

COBIT 5 for Information Security. ISACA, 2012. ISBN 978-1-60420-255-7.
VOŘÍŠEK, Jiří a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6.
VAN GREMBERGEN, Wim a DE HAES, Steven. Enterprise governance of information technology: achieving strategic alignment and value. New York: Springer, ©2009. xiv, 218 s. ISBN 978-0-387-84881-5.
SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. Knihovna světového managementu; sv. 20. ISBN 978-80-7261-162-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Metodiky řízení ICT v podnikové infrastruktuře.
- ITIL a COBIT.
- Procesy v podnikové infrastruktuře.
- Řízení služeb v podnikové infrastruktuře.
- Řízení dodavatelů - ITSM (SLA).
- Pojmy TCO, TCU a TQM.
- Minimalizace rizik v podnikové infrastruktuře.
- Doporučené postupy při výběru dodavatelů (VŘ).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ekonomických rizik v podnikové infrastruktuře, s jejich analýzou a metodikou řešení.
Studenti získají znalosti o celkových principech řešení, o metodách a přístupu k jejich řešení a jejich využití při správě kritické infrastruktury podniku.
Studenti dále získají základní znalosti o principech Enterprise Governance z hlediska ICT a její implementace do řízení organizace. Cílem je porozumět důvodům zavádění v rámci celopodnikové Enterprise Governance – generování hodnoty pro zákazníka, propojení strategií, řízení rizik, měření výkonu a efektivní využívání zdrojů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor