Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

FIT-I2CAk. rok: 2020/2021

Návrh sítí, redundance linek pomocí HSRP and VRRP. Agregace technologií EtherChannel. Protokoly STP, RSTP. Směrování OSPF. Technologie sítí WAN. Zabezpečení sítí. Filtrování ACL a překlad NAT. Správa chyb a monitorování. Virtualizace a automatizace v sítích.

Výsledky učení předmětu

Návrh a implementace sítí LAN, zálohování linek pomocí HSRP, agregrace pomocí EtherChannel. Konfigurace směrování OSPF.
Studenti poznají různé technologie WAN sítí. Seznámí se s přenosem PPP, budou konfigurovat VPN sítě. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních, vytváření filtrovacích pravidel ACL a monitorování sítí. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.
Vytváření sítí LAN, redundance a zálohování spojení. VLAN sítě. Směrování OSPF. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Prerekvizity

Úspěšné ukončení kurzů CCNA ITN (Introduction to Networks) a CCNA SRWE (Switching, Routing, and Wireless Essentials) verze 7.

Doporučená nebo povinná literatura

Lecture notes in English.
Přednáškové texty v angličtině.
Documents and examples available at NetAcad FIT and on portal Cisco Networking Academy.
Cisco Networking Academy: Scaling Networks v6 Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018, ISBN  978-1-58713-434-0.
Cisco Networking Academy: Switching, Routing, and Wireless Essentials Course Booklet (CCNAv7) Indianapolis: Cisco Press, 2020.
Cisco Networking Academy: Connecting Networks v6 Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018, ISBN 978-1-58713-432-6.
Cisco Networking Academy: Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide (CCNAv7) Indianapolis: Cisco Press, 2020

Způsob a kritéria hodnocení

 • Opakovací test na laboratořích (max. 39 bodů)
 • Laboratorní cvičení (max. 26 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností 1 (max. 17 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností 2 (max. 18 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy a složit praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Podmínky zápočtu:
 • Získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit,
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN, zálohováním linek pomocí HSRP a VRRP, agregací linek technologií EtherChannel. Budou prakticky konfigurovat a spravovat VLAN sítě na přepínačích a směrovačích Cisco. Naučí se konfigurovat směrování OSPF pro sítě IPv4 a IPv6.
Druhá část předmětu se zaměřuje na technologie sítí WAN. Naučí se propojovat LAN pomocí WAN, konfigurovat překlad adresa NAT, filtrovat provoz a vytvářet VPN sítě. Součástí kurzu je také zabezpečení sítí a nástroje pro správu sítí. Obsah předmětu pokrývá znalosti kurzu CCNA Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) verze 7.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Vypracování modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod. Hierarchický model sítí. Protokol VTP.
 2. EtherChannel. Redundance spojení v LAN sítích. FHRP.
 3. Použití a konfigurace protokolů STP a RTSP.
 4. Zajištění bezpečnosti na portech.
 5. Směrování OSPFv2 a v3.
 6. Filtrování provozu pomocí ACL.
 7. Překlad adres NAT. Statický a dynamický NAT.
 8. Rozlehlé sítě WAN. Virtuální privátní sítě.
 9. Správa sítí. Odstraňování chyb.
 10. Zabezpečení síťových zařízení. Správa konfigurací.
 11. Zabezpečení sítě. Zajištění kvality služeb.
 12. Virtualizace, softwarově definované sítě. Rozhraní Rest API.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Protokol VTP. Přepínání na L3.
 2. Agregace portů pomocí technologie EtherChannel.
 3. Vytváření redundantního spojení pomocí HSRP.
 4. Protokol STP.
 5. Zabezpečení portů na přepínači.
 6. Směrování OSPF.
 7. Filtrování provozu ACL. Standardní a rozšíření ACL filtry.
 8. Statický a dynamický NAT.
 9. Vytváření VPN spojení pomocí GRE.
 10. Monitorování sítí: CDP, NTP, syslog, SNMP.
 11. Zabezpečení síťových zařízení. Šifrovaný přístup, filtrování ACL. Zálohování konfigurace pomocí TFTP.
 12. Tunelování IPv6 nad IPv4.
 13. Challenge lab.