Detail předmětu

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

FIT-I1CAk. rok: 2020/2021

Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a konfigurace směrovače. Konfigurace protokolů RIPv2 a RIPng. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení úrovně potřebné pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět I2C.

Výsledky učení předmětu

Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů a přepínačů.
Detekce chyb na síti: fyzická, linková a síťová vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů a přepínačů.

Prerekvizity

Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.

Doporučená nebo povinná literatura

Lecture notes in English.
Documents and examples available on the Web portal https://www.netacad.com.
Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press, 2020. ISBN 978-0-13-663366-2.
Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7), Cisco Press, 2020. ISBN 978-0-13-672935-8.
CCNA 200-301 Official Cert Guide Library, Cisco Press, 2019. ISBN 978-1-58714-714-2.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 62 bodů).
 • Zkoušky z praktických dovedností (max. 38 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Podmínky zápočtu:
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Získat praktické zkušenost se základní konfigurací přepínačů, technologií Ethernet a virtuálními sítěmi VLAN. Dále se předmět zabývá směrováním, základní konfigurací směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních - 11 cvičení po 2 bodech.
 • Příprava na laboratorní cvičení - průběžné testy - 10 testů po 4 bodech.
 • Náhrada cvičení není možná, náhrada cvičení v případě nemoci po individuální domluvě se svým cvičícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do sítí, síťové modely.
 2. Základy Ethernetu. Základy přepínání rámců v Ethernetu.
 3. Síťová vrstva, protokoly IP a ICMP.
 4. Adresování IPv4, IPv6, tvorba podsítí.
 5. WAN a směrovače, úvod do směrovačů.
 6. Konfigurace směrovače a přepínače.
 7. Statické směrování.
 8. Dynamické směrovací protokoly.
 9. RIPv2 a RIPng.
 10. Technologie VLAN.
 11. Směrování mezi VLAN.
 12. Dynamické přidělování IPv4 a IPv6 adres.
 13. Základy bezpečnosti v sítích.

Laboratorní cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní konfigurace IOS 1.
 2. Základní konfigurace IOS 2.
 3. Základní konfigurace IOS 3. NAT overload, výchozí cesta, IPv6
 4. Statické směrování IPv4 a IPv6.
 5. RIPv2.
 6. RIPng.
 7. Konfigurace VLAN.
 8. Inter-VLAN routing.
 9. Inter-VLAN routing - L3 switching.
 10. DHCPv4 a DHCPv6.
 11. Opakování.