Detail předmětu

Experimental and analytical techniques of practical organic synthesis

FCH-DA_EAPAk. rok: 2020/2021

Basic concepts, techniques and glassware, recrystallization and melting point, distillation and boiling point, extraction, methods of chromatography, spectral methods, identification of organic compounds.

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

WYATT, P., WARREN S.: Organicsynthesis, Strategy and Control, John Wiley&Sons Ltd. 2007 (EN)
Gilbert, J.C., Martin, S.F., Experimental Organic Chemistry, Cengage Learning (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

This course is overview of experimental science that is based on a well-established theoretical framework where the basic aspects are well established but at the same time are under constant development. Therefore, it is essential for students to develop a strong background in the laboratory and analytical skills.
Basic concepts, techniques and glassware, recrystallization and melting point, distillation and boiling point, extraction, methods of chromatography, spectral methods, identification of organic compounds.

1. Apparatuses for advanced organic synthesis
2. Microfiltration and its technics
3. Dry agents
4. Drying of organic solvents
5. Crystallization and crystallization technics
6. Microscale experiments
7+8. Separation technics
9. Vacuum distillation technics
10+13. NMR and interpretation

Cíl

Cílem předmětu je detailní studium vybraných pokročilých technik organické syntézy a metod chemického výzkumu. Moderní organická syntéza preferuje experimenty v mini a mikro škálovém provedení vyžadující speciální sklo a zařízení. S chemií organických sloučeni je úzce spjata podmínka identifikace složení produktů a možnost separace jednotlivých složek směsí.
Struktura předmětu je koncipována tak, aby po absolvování této disciplíny byli studenti dobře připraveni pro moderní trendy výzkumu v oblasti organické syntézy a charakterizace organických molekul.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKAP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPAP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný