Detail předmětu

Seminář diplomová práce REI

ÚSI-ERDIPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na prohloubení odborných znalostí a dovedností, zdokonalení samostatné tvůrčí práce, aplikaci základních vědeckých metod poznání, metodologii a teorii tvorby diplomové práce, vyúsťující v sepsání diplomové práce, vč. prezentace a obhajoby dosažených výsledků a z nich plynoucích závěrů. Tento předmět slouží k dokončení diplomové práce.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studentovi je tímto předmětem umožněno konzultovat zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Splnění předmětu

Doporučená nebo povinná literatura

dle zaměření práce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou řízené konzultace. Se zaměřením zejména na konzultace a kontrolu úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě průběžného hodnocení studenta při zpracování jeho diplomové práce. Hodnocení uděluje vedoucí práce, popř. garant tematického okruhu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vypracování diplomové práce v průběhu celého semestru.

Cíl

Cílem předmětu je možnost dohledu nad tvorbou zadané diplomové práce ze strany vedoucího práce, resp. garanta a možnost konzultací a získání znalostí a dovedností, umožňující na požadované úrovni zpracovat vlastní diplomovou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět není rozvrhován, tedy kontrola účasti nepřipadá v úvahu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný