Detail předmětu

Plastové prototypy

FSI-ZPPAk. rok: 2020/2021

Studenti se v kurzu seznámí s chemickou podstatou a základními vlastnostmi konstrukčních polymerních materiálů, technologií vstřikování plastů a konstrukčními zásadami pro návrh vstřikovacích forem, technologií vakuového tvarování plastů a technologií odlévání plastů do silikonových forem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost volby polymerních materiálů pro konstrukční díly.
- Schopnost volby technologie výroby plastového dílu.
- Schopnost respektovat technologická omezení při návrhu plastových dílů.
- Schopnost výroby plastového prototypu tvarováním nebo odléváním plastů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti a zkušenosti práce s CAD (Inventor, Catia, Rhinoceros, Creo Parametric), znalosti konstrukčních zásad pro návrh odlitků.

Doporučená nebo povinná literatura

Zeman, Lubomír, Vstřikování plastů, BEN 2009, 978-80-7300-250-3 (CS)
Zeman, Lubomír, Vstřikování plastů, BEN 2009, 978-80-7300-250-3 (CS)
Throne, James L., Understanding thermoforming, Hanser Verlag 2008, 978-1-56990-428-2 (EN)
Throne, James L., Understanding thermoforming, Hanser Verlag 2008, 978-1-56990-428-2 (EN)
Sias, F. R. , Lost-wax casting, Woodsmere Press 2005, 0-9679600-0-2 (EN)
Sias, F. R. , Lost-wax casting, Woodsmere Press 2005, 0-9679600-0-2 (EN)
Řehulka Z, Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů, Sekurkon 2006 (CS)
Řehulka Z, Základní a technické polymery, Sekurkon 2006 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením zaměřeným na praktickou aplikaci vybraných technologií.

Způsob a kritéria hodnocení

- absolvování testu z teorie (max. 50 bodů),
- aktivní účast ve cvičeních (max. 20),
- odevzdání technické zprávy (max. 30 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni zvolit vhodný polymerní materiál a respektovat technologická omezení při návrhu plastových dílů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

21 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Polymerní materiály, klasifikace, chemická podstata, tranzitní teploty, rheologie.
- Výroba polymerů, vlastnosti a chování, degradace polymerních materiálů.
- Vstřikování plastů - vtokové systémy, chlazení forem, odvzdušňování forem.
- Vakuové odlévání plastů - zásady návrhu plastových dílů,.
- Vakuové tvarování plastů, rotační odlévání.
- Exkurse FCH - Laboratoř zpracování polymerních materiálů.
- Exkurze do firmy Arburg - výroba vstřikovacích lisů a forem.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Technologické a konstrukční zásady pro výrobu plastových dílů 3D tiskem, vakuovým formováním a odléváním do silikonových forem.
- 3D tisk plastového prototypu technologií SLA.
- Vakuové formování plastů, zařízení Formech.
- Vakuové odlévání plastů do silikonových forem.
- Ověření mechanických vlastností materiálů vyrobených uvedenými technologiemi.
- Výroba silikonové formy, vtokový systém, odvzdušnéní formy.
- Odlévání silikonu, temperace formy, odlévání prototypu.
- Demontáž formy, identifikace chyb, úpravy formy.
- Ověření vlastností vyrobených prototypů.

eLearning