Detail předmětu

Aditivní technologie

FSI-ZATAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s progresivní oblastí aditivní výroby kovových, plastových a stavebních výrobků. Studenti získají praktické zkušenosti se simulací výroby a přípravou dat pro 3D tisk. Pozornost je věnována pochopení konstrukčních pravidel, technologických limitů a produkčního řetězce aditivní výroby. Předmět integruje znalosti získané v předmětech zaměřených na materiálové vědy, CAD modelování, MKP a simulace a konstruování strojů a mechanismů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost navrhovat a realizovat díly pro aditivní výrobu.
- Znalost metod přípravy výrobních dat pro aditivní výrobu.
- Znalost simulačních softwarových nástrojů pro ověření vyrobitelnosti.
- Schopnost analyzovat výrobní problémy a vady.
- Schopnost předcházet výrobním vadám vhodnou konstrukcí.
- Znalost principů aditivních technologií na inženýrské úrovni.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti CAD systémů (CATIA, Creo Parametric, Rhinoceros, Inventor).

Doporučená nebo povinná literatura

ELLIOTT, Amy. Additive Manufacturing for Designers - A Primer. SAE International. 2019. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpAMDAP003/additive-manufacturing/additive-manufacturing (EN)
GEBHARDT, A., KESSLER, J., THURN, L. 3D Printing - Understanding Additive Manufacturing (2nd Edition). Hanser Publishers. 2019. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpDPUAME04/printing-understanding/printing-understanding (EN)
BADIRU, A. B., VALENCIA, V., VHANCE, V., LIU, D. Additive Manufacturing Handbook - Product Development for the Defense Industry.CRC Press. 2017. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpAMHPDDI1/additive-manufacturing/additive-manufacturing (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí softwarových nástrojů. Výuka je doplněna laboratorními cvičeními orientovanými na praktické testy, měření a vyhodnocování.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezentace výsledků dosažených v laboratorních cvičeních (max. 30 bodů). Podmínky získání zkoušky:

- absolvování teoretického testu (max. 70 bodů),

- celkem je možno získat až 100 bodů,

- výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni navrhnout, zpracovat a vyrobit díl pomocí aditivní výroby. Porozumí konstrukčním pravidlům, výrobním limitům a využití netradičních konstrukčních prvků jako jsou struktury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do problematiky aditivní výroby – historie, princip, normy.
- Proces aditivní výroby a jednotlivé technologie – kovy, plasty, stavební materiály.
- Konstrukční pravidla pro AM díly.
- Aditivní výroba kovových dílů – produkční řetězec, materiál, kontrola výroby, fyzikální podstata, disipace energie, podpory
- Aditivní výroba kovových dílů - výrobní vady, post-processing, vlastnosti materiálů, vliv orientace.
- Aditivní výroba plastových dílů – technologie a fyzikální podstata, materiály, dimenzování, rozdíly v technologiích, vhodnost použití, výrobní vady, mechanické vlastnosti.
- Nekonvenční strukturní AM prvky – periodické minimální plochy, prutové struktury, mřížkové struktury, mechanické vlastnosti, dynamické vlastnosti, výrobní limity.
- Případové studie, příklady z praxe, smysluplné využití AM, dopad na ekonomiku.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Aditivní výroba tahových vzorků technologií FDM a SLA
- Vyhodnocení a analýza mechanických vlastností vzorků
- Realizace polymerního dílu technologií FDM a SLA
- Ověření mechanických vlastností dílu pomocí posuvného standu
- Představení laboratoře pro aditivní výrobu z kovů
- Post-processing aditivně vyráběných kovových dílů
- 3D digitalizace vyrobeného dílu, vyhodnocení hmotnosti a relativní hustoty
- Komparace geometrických odchylek výrobku a CAD modelu

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Příprava dat na plastový 3D tisk
- Základní zpracování polygonálních dat
- Podpory a generování výrobních dat
- Konstrukční pravidla pro navrhování aditivně vyráběných dílů
- Tvarová optimalizace dílu
- Simulace procesu aditivní výroby
- Predikce deformací na konkrétní vyráběné součásti
- Porovnání výrobních odchylek reálné součásti a simulace

eLearning